Đạo Phật và tôi

Những triết lý sâu xa của Đạo Phật đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, tình cảm của tôi. Càng ngày tôi thấy cuộc sống của mình được an lạc hơn.

Chính vì vậy tôi muốn chia sẻ với các bạn những điều mà chính bản thân tôi đã được tiếp cận và trải nghiệm.

Hy vọng gieo các duyên lành cho mọi người

Nam mô a di đà Phật

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s