Through my eyes

Focus on :
I joined the Hanoi walk for autism. It’s very useful and meaningful.
I just heard it from the link of my friend and ready love it. Sometimes, maybe I felt like that. But I think different is quiet good.
We need help them to join the social life.
Of course they don’t need pitty, they need us walk along beside and hold their hand and guide them . To help them find their way.
Let’s hear and give me your feeling.

English Version

See the world through my eyes
It changes shape and it changes size
It’s not quite the world you see.
If you could find a way
To look around inside my mind
Maybe you would understand me

(Chorus)
‘Coz I’m not blind, but I can’t always see

I’m not deaf, but things just sound strange to me
I’m not trapped but it’s hard to feel free
Imagine what it’s like to be me
Imagine what it’s like to be me

It’s hard for me to try
To think things through or talk like you
Everything can be a blur sometimes
But if you walk along beside me
Hold my hand and guide me
Together, any mountain we can climb

‘Coz I’m not blind, but I can’t always see

I’m not deaf, but things can sound strange to me
I’m not trapped but it’s hard to feel free
Imagine what it’s like to be me
Imagine what it’s like to be me

I’m dreaming of my future
And it’s brighter than you know
I’ll get there on a different road
When I am ready to go

I don’t need pitty
I don’t need tears
I just need someone to help me understand my fears
Show me you believe in me
Let me know that I’m ok
Help me feel safe in the world and I will find my way

‘Coz I’m not blind, but I can’t always see
I’m not deaf, but things just sound strange to me
I’m not trapped but it’s hard to feel free
Imagine what it’s like to be me
Imagine what it’s like…

Imagine seeing the world through my eyes.

Vietnamese Version

Nhìn thế giới qua đôi mắt của tôi
Hình dạng, kích thước đều thay đổi
Nó không giống thế giới mà bạn thấy
Nếu bạn có thể tìm được cách
Để thấy những gì trong tâm trí của tôi
Có thể bạn sẽ hiểu tôi

Tôi không mù nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể nhìn rõ mọi việc
Tôi không điếc, nhưng mọi thứ dường như mới lạ với tôi
Tôi không mắc kẹt nhưng thật khó để cảm thấy thoải mái
Hãy tưởng tượng đó là những cảm giác của tôi
Tưởng tượng đó là tôi

Thật khó cho tôi để cố gắng
Suy nghĩ và nói chuyện như bạn
Đôi lúc mọi thứ thật mơ hồ
Nhưng nếu bạn đi bên tôi
Nắm tay tôi và chỉ lối cho tôi
Cùng nhau, chúng ta có thể trèo lên bất cứ đỉnh núi nào

Tôi không mù nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể nhìn rõ mọi việc
Tôi không điếc, nhưng mọi thứ dường như mới lạ với tôi
Tôi không mắc kẹt nhưng thật khó để cảm thấy thoải mái
Hãy tưởng tượng đó là những cảm giác của tôi
Tưởng tượng đó là tôi

Tôi đang mơ về tương lai của mình
Và nó sẽ tươi sáng hơn những gì bạn biết
Tôi sẽ đến đó trên một con đường khác
Khi tôi đã sẵn sang

Tôi không cần sự thương hại
Tôi không cần những giọt nước mắt
Tôi chỉ cần ai đó giúp tôi hiểu được những nỗi sợ hãi của mình

Chỉ cho tôi thấy bạn tin ở tôi
Để tôi biết rằng mình vẫn ổn
Cho tôi cảm giác an toàn trên thế giới này và tôi sẽ tìm ra con đường của riêng mình.

Tôi không mù, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy
Tôi không điếc, nhưng mọi thứ dường như mới lạ với tôi
Tôi không mắc kẹt nhưng thật khó để cảm thấy thoải mái
Hãy tưởng tượng đó là những cảm giác của tôi
Hãy tưởng tượng đó giống như

Tưởng tượng bạn nhìn thế giới qua đôi mắt của tôi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s