Stand by me – Shayne Ward

Focus on : The world is always changeable, sometimes, life make us tired and boring and don’t want to go on.
But when you have someone who is willing to stand by you until all weather conditions so you just become the happiness person in the world, he’s your inspiration. He give you more energy to fight with life
My friend said that “ Happiness is have some work to do, have something to hope and have someone to love”, and you feel happier if you have someone still stand by you. Now let’s listen the song and hope to receive your feedback for Vietnamese translation.

English version
Nothing’s impossible
Nothing’s unreachable
When I am weary
You make me stronger
This love is beautiful
So unforgettable
I feel no winter cold
When we’re together
When we’re together

[chorus]
Will you stand by me?
Hold on and never let me go
Will you stand by me?
With you I know I belong
When the story gets told

When day turns into night
I look into your eyes
I see my future now
All the world and its wonder

This love wont fade away
And through the hardest days
I’ll never question us

You are the reason
My only reason

Will you stand by me?
Hold on and never let me go
Will you stand by me?
With you I know I belong
When the story gets told

I am blessed
To find what I need
In a world loosing hope
You’re my only believe
You make things right
Everytime after time

Will you stand by me?
(Stand, stand by me)
Hold on and never let me go
Will you stand by me?
With you I know I belong
When the story gets told

[repeat chorus]

Stand by me
No more darling I want you by my side
I want you hear with me

Vietnamese translate
Không có gì là không thể xảy ra
Không có gì là không thể đạt được,
Khi em mệt mỏi
Anh làm cho em mạnh mẽ hơn
Tình yêu này thật tuyệt vời
Do vậy không thể quên được
Khi chúng ta ở bên nhau
Khi được ở bên anh
Em cảm nhận không có cái lạnh của mùa đông

Anh sẽ vẫn đứng đợi em đúng không?
Hãy giữ lấy em và đừng để em đi
Anh sẽ vẫn đứng đợi em đúng không?
Với anh em biết em thuộc về đâu
Khi câu chuyện được kể

Khi ngày chuyến đổi sang đêm tối
Em nhìn vào mắt anh
Em nhìn thấy tương lai của mình
Cả thế giới và những điều kỳ diệu

Tình yêu này sẽ không phai mờ
Và dù trong những ngày tồi tệ nhất

Em sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu đó
Anh là lý do
Lý do duy nhất của em

Anh sẽ vẫn đứng đợi em đúng không?
Hãy giữ lấy em và đừng để em đi
Anh sẽ vẫn đứng đợi em đúng không?
Với anh em biết em thuộc về đâu
Khi câu chuyện được kể

Em cầu nguyện
Sẽ tìm thấy những gì mình cần
Trong một thế giớ không hy vọng
Anh là niềm tìn duy nhất của em
Anh làm mọi thứ trở nên đúng
Trong mọi lúc và mọi vấn đề

Anh sẽ vẫn đứng đợi em đúng không?
Hãy giữ lấy em và đừng để em đi
Anh sẽ vẫn đứng đợi em đúng không?
Với anh em biết em thuộc về đâu
Khi câu chuyện được kể

Hãy chờ em
Em không cần gì hơn em chỉ muốn anh ở bên cạnh em thui
Em muốn anh nghe được những gì em muốn nói.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s