Learn English by ” Don’t have to lose” song

Hi there,
Learn English by songs are very interesting and fun. And you can learn some phrase verbs and learn how to use them in different situations.
All of songs I translate from English to Vietnamese( my mother language) so hope to receive more feedbacks.
Now, let’s start with first song ” Don’t have to lose”

English lyrics

Don't have to lose our love


If we want it we just have to choose
If we need it we don’t have to lose
I see into your eyes
It’s time to realize
If you want it I am here for you
If you need it and you love me too
There is no black or white
This is no sacrifice
We don’t have to lose this love my friend
We don’t make the same mistake again
We’ve been restless, we’re been blind

We’ve been going out of our minds
If you want it we could try again

If we need it this could be the end
Of feeling crazy
The end of feeling sad
We don’t have to run
And crash into some walls
We don’t have to let it go
We don’t have to fall
We don’t have to lose

Vietnamese transcript

Nếu chúng ta muốn , chúng ta chỉ việc chọn nó
Nếu chúng ta cần cái gì đó thì đừng để mất nó
Khi em nhìn vào mắt anh
Đó là lúc để nhận ra rằng:
Nếu anh muốn tình yêu này, em ở đây vì anh
Nếu anh cần tình yêu này và anh cũng yêu em
Sẽ không còn sự phân biệt đen hay trắng
Đó không phải là sự hi sinh
Chúng ta không phải để mất tình yêu này đâu anh
Chúng ta sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự
Chúng ta không được dừng lại, chúng ta vẫn chưa lại được tình yêu của mình.
Chúng ta phải thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình
Nếu anh muốn chúng ta sẽ cố gắng thêm một lần nữa
Nếu chúng ta cần điều gì đó, đó có thể là tận cùng của cảm giác điên cuồng
Tận cùng của cảm giác buồn chán
Chúng ta không phải chạy
Và rồi đâm vào những bức tường
Chúng ta không phải để nó trôi qua
Chúng ta không phải đau khổ
Chúng ta không phải để mất nó.

Advertisements

4 thoughts on “Learn English by ” Don’t have to lose” song

  1. I think it’s smoother . but I still feel a little…….. I will give you smoother translation in a future near. I wish you have a nice love (hihi ko bít em viết tiếng anh có sai gì ko nữa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s